» 2014 » October

Subscribe to RSS

Giám sát phòng

Vị trí  Nhân viên Giám sát phòng Số lượng tuyển  2 Tính chất công việc  Giờ hành chính Tỉnh/Thành phố  TP.Hồ Chí Minh Mô tả  – Kiểm tra, giám sát,quản lí chất lượng phòng đúng qui định và tiêu chuẩn. – Kiểm tra tình trạng phòng,cập nhật vào hệ thống của khách sạn. – Giám sát giải quyết các vấn đề về an toàn, an ninh trong khu vực phòng. – Giám sát nhân viên,trực tiếp giải quyết và báo cáo vấn đề phát sinh giữa các nhân viên trong khu vực quản lí. Kỹ năng  – Khả năng quản lí phòng. – Khả năng giám sát, và xử lí tình

BOOKING NOW
BOOKING NOW
GOLDEN CENTRAL HOTEL SAIGON USES ONLY ONE SINGLE DOMAIN IS http://www.goldenhotelsaigon.vn.THE OTHER DOMAINS ARE NOT BELONG TO OUR HOTEL!
NOTICE