» 2015 » August

Subscribe to RSS

SALES MANAGER

Vị trí Trưởng bộ phận kinh doanh Số lượng tuyển 1 Tính chất công việc Giờ hành chính Tỉnh/Thành phố TP.Hồ Chí Minh Mô tả – Chịu trách nhiệm giám sát và có kế hoạch tiếp thị của khách sạn. – Tối đa hóa doanh thu phòng hàng tháng, hàng quý và hàng năm và tập trung bán hàng trực tiếp để đạt được mục tiêu doanh thu của khách sạn. – Nghiên cứu và phân tích thị trường (bao gồm: phát triển hoặc đi xuống của thị trường, mức giá và dịch vụ của đối thủ cạnh tranh). – Giám sát tất cả các báo cáo bán hàng, lịch sự

BOOKING NOW
BOOKING NOW
GOLDEN CENTRAL HOTEL SAIGON USES ONLY ONE SINGLE DOMAIN IS http://www.goldenhotelsaigon.vn.THE OTHER DOMAINS ARE NOT BELONG TO OUR HOTEL!
NOTICE