Liên Hệ

GOLDEN CENTRAL HOTEL SAIGON Map

140 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (84-28) 38.270.666 – 38.270.578

Fax: (84-28) 38.270.566 – 39.112.066

Email: info@goldenhotelsaigon.vn

PHÒNG KINH DOANH

Tel: (84-28) 38.248.852

Fax:(84-28) 38.270.093

Email: sales@goldenhotelsaigon.vn

BOOKING NOW
BOOKING NOW
GOLDEN CENTRAL HOTEL SAIGON USES ONLY ONE SINGLE DOMAIN IS http://www.goldenhotelsaigon.vn.THE OTHER DOMAINS ARE NOT BELONG TO OUR HOTEL!
NOTICE
Off [X]