Chỉnh sửa nội dung

140 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chính sách bảo mật

GOLDEN CENTRAL HOTEL sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được thông tin bạn yêu cầu. Cookies Cookies là một chuỗi văn bản mà một trang web truyền đến máy tính của người dùng. Cookie được truyền cho bạn là ẩn danh. Họ không tiết lộ danh tính cá nhân của bạn, họ sẽ không theo dõi bạn trong suốt các chuyến đi của bạn trên web, họ cũng không thể nắm bắt dữ liệu riêng tư.

Thay vào đó, các cookie này thiết lập một phiên người dùng và để cho phép máy chủ của chúng tôi cung cấp chính xác cho người dùng trang web các khung và nội dung phù hợp. Chúng tôi không quan tâm đến việc ai đang sử dụng trang web của chúng tôi, mà là cách sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi theo dõi việc sử dụng trang web của chúng tôi để sửa đổi nó theo nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi chú ý đến những thông tin được yêu cầu và cố gắng tìm kiếm thông tin đó dễ dàng hơn trong tương lai. Vui lòng hiểu rằng bất kỳ dữ liệu nào được ghi lại từ hệ thống này chỉ dành cho sử dụng nội bộ và không được chia sẻ với bất kỳ ai khác trừ khi được nêu rõ ràng tại thời điểm bắt giữ. Nếu bạn không muốn nhận các cookie này, bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie (tham khảo hướng dẫn cho trình duyệt cụ thể của bạn về cách thực hiện việc này), mặc dù làm như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện một số giao dịch nhất định trên trang web.

Trong hình thức đặt phòng của trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp một tính năng hồ sơ để giúp bạn dễ dàng đặt chỗ trực tuyến bằng dịch vụ đặt phòng của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và duy trì thông tin hồ sơ của bạn trên một máy chủ an toàn. Nó có thể được truy cập, duy trì và sử dụng bởi bạn, và chỉ có bạn. Caravelle Saigon không cho phép bất kỳ việc sử dụng thông tin bí mật nào khác của bạn.

Bảo mật được cung cấp liên quan đến thông tin thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, e-mail của bạn và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn có thể cung cấp trong hình thức đặt phòng của trang web của chúng tôi. Các trang web Internet của bên thứ ba có sẵn thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi có các thực tiễn thu thập dữ liệu và quyền riêng tư riêng biệt. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc không có trách nhiệm đối với các chính sách hoặc hành động của bên thứ ba này.